Reglementen HG 2016

Highland Games Snellegem 2016

Reglementen

Tossing the Caber (PAALWERPEN)

Zodra de werper de paal ontvangt ( In verticale positie) en de helpers veilig staan begint de proef. Men moet de paal zo werpen dat het dunne eind, na de verticale stand gepasseerd te hebben, van de werper weg valt. De “Clock face method” (wijzerplaatmethode) wordt gebruikt. Een perfecte worp heeft men als de punt van de paal juist op 12 uur valt, d.w.z. op een denkbeeldige rechte lijn getrokken vanuit het werppunt tot het landingspunt. Een worp is geldig wanneer het dunne einde, na een boog en via een verticale stand te zijn gegaan, van de werper wegvalt om binnen een hoek van 180 graden te landen tussen 9 en 3 uur. Hoe dichter bij de perfecte worp, hoe hoger de score. Iedere deelnemer krijgt drie kansen. Indien perfecte worp wordt de afstand gemeten tussen werp punt en landingspunt.
Alle worpen tellen mee voor het ploegenklassement.
Uitsluitingen : Laten vallen van de paal nadat hij op de juiste wijze door de helpers werd aangegeven. De paal zo slingeren, dat deze draait zonder door de verticale positie te gaan ( gekend als ” a fifer”) Slechte controle van de paal zodat het publiek, scheidsrechter of mededinger in gevaar komen.

Scottish Hammer throw (Schots hamerwerpen)

De hamer bestaat uit een zware bal aan een stok. Er mag geen aanloop genomen worden. De worp mag met beide handen gebeuren. De afstootbalk mag nooit overschreden worden. Iedere deelnemer heeft drie beurten. Alle worpen tellen mee voor het ploegenklassement.

Weight for distance (gewicht werpen)

Een zwaar gewicht aan een korte ketting wordt zo ver mogelijk weg geslingerd. Een aanloop van drie passen mag genomen worden, de worp moet met één hand gebeuren en de afstootbalk mag nooit overschreden worden. Iedere deelnemer heeft drie beurten. Alle worpen tellen mee voor het ploegenklassement.

Putting the stone (steen stoten)

Het gewicht vertrekt vanuit de schouder en beschrijft een rechte lijn voorwaarts. Een aanloop van drie passen mag genomen worden. De worp moet met één hand gebeuren en de afstootbalk mag nooit overschreden worden. Een gewicht van 9.5kg. wordt gebruikt. Iedere deelnemer heeft drie beurten . Alle worpen tellen mee voor het ploegenklassement.

Crossing the caber (hoog gooien)

Een gewicht met handvat wordt gebruikt. Het totale gewicht is 20 kg. De deelnemer moet het gewicht over een buis, gespannen tussen twee palen, werpen. De deelnemer staat hiervoor met zijn rug naar de palen en hij probeert het gewicht zo hoog mogelijk achterwaarts te gooien. De rechtopstaande palen mogen niet verplaatst worden tijdens de wedstrijd. De deelnemer mag 1 hand gebruiken en enkele malen veren. Starthoogte is 2.5 meter, volgende stap is 3 meter, dan 3.5meter en dan in stappen van 25cm.

Een worp is ongeldig wanneer het gewicht er niet over geraakt. De deelnemer mag niet meer dan 3 missers. Voor het groepsresultaat tellen de beste worpen samen.

Sheaf toss (hooi werpen)

De deelnemer moet het gewicht (ongeveer 9kg) over een buis, gespannen tussen twee palen, werpen, door middel van een riek.

De riek moet gedurende de volledige poging met beide handen vastgehouden worden. De ene hand aan de steel, de andere moet steeds contact houden met de vork.

Loslaten van de vork resulteert in een ongeldige worp. De rechtopstaande palen mogen niet verplaatst worden tijdens de wedstrijd. Er wordt door ieder clan lid gestart op stand 1, iedereen moet om beurten over dezelfde hoogte, wie niet lukt kan opnieuw proberen, bij een tweede misser is de beurt over en kan het clan lid niet verder deelnemen, zo wordt er verder gedaan tot en met stand 5, de punten zijn op stand 1 5 punten, ieder overwonnen hoogte komen er 10 punten bij.

Voor het groepsresultaat tellen alle worpen samen.

Medley

Er worden 4 proeven samen uitgevoerd door de clan, ieder clan lid moet minsten aan 1 proef deelnemen. De bedoeling is zo vlug als mogelijk de proef uit te voeren. Bij het niet lukken van een proef worden er 30 seconden straftijd bijgevoegd, ieder clanlid start van achter de startlijn na het aantikken.  De proef mag maximum 3 minuten duren.

De 4 onderdelen zullen als volgt uitgevoerd worden: start van achter de startlijn gaat het eerste clanlid 4 maal eengewicht over een balk gooien, keert terug naar de start lijn en tikt de volgende aan, die 3 fingal fingers omkantelt, deze loopt terug naar de startlijn en tikt de volgende speler aan die op zijn beurt de fingal fingers terug kantelt, het vierde clanlid doet een farmers walk, als laatste proef doet het vijfde clan lid de tire flip tot over de eindlijn, loopt terug naar de zesde clan lid waarop deze de tire terug flipt over de start lijn en loopt dan terug over de startlijn, dan pas wordt de tijd stopgezet. De proef mag maximum 3 minuten duren.

Tug Of War (Touwtrekken)

Een ploeg bestaat uit 6 personen. Voor het begin van de wedstrijd wordt het touw, zonder lussen of knopen op de grond gelegd. Wedstrijd : De scheidsrechter geeft het bevel aan beide ploegen om het touw op te nemen, de scheidsrechter beveelt ” span het koord “, hij centert het touw en houdt dit zo tot beide ploegen in evenwicht zijn. Op zijn bevel ” pull ” begint het trekken. Elke wedstrijd bestaat uit drie trekbeurten, na afloop van de eerste beurt wordt er van kant gewisseld. De scheidsrechter bepaalt de tijdsduur van de rust tijdens de wedstrijden. Het wedstrijdterrein mag enkel betreden worden door de opgeroepen deelnemers met hun coach, samen met de wedstrijdleiding.

Lussen, knopen en dergelijke mogen niet aangebracht worden in het touw.

Het touw mag niet afgekneld worden tegen een lichaamsdeel van enig teamlid.

Iedere trekker moet het touw met blote handen in de normale greep houden, geen skeelers, skischoenen of dergelijke toegelaten!

Hurkzit is niet toegelaten. De ankerman moet het touw onder een oksel, daarna over de tegenoverliggende schouder leggen en dan terug onder de oksel waar mee hij mag afknellen. Het overblijvende deel van het touw moet los blijven hangen onder de oksel.

Behalve de voeten mag geen enkel lichaamsdeel de grond raken. Teamleden mogen elkaar niet aanraken of steunen. Roeien of wiegen is niet toegestaan.

Na uitglijden of vallen moet de positie onmiddellijk terug ingenomen worden. Het is verboden het touw in te palmen.

Het touw moet steeds gespannen blijven. Het touw mag niet losgelaten worden voordat de wedstrijdleiding de wedstrijd heeft afgefloten.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Algemene regels

Ploegen bestaan uit 6 clanleden! De scheidsrechters hebben het recht iemand uit te sluiten bij het niet naleven van het reglement.

Het spreekt voor zich dat elke actie die iemand anders in gevaar brengt, bestraft wordt met uitsluiting. Men mag bij geen enkel onderdeel over de werplijn komen. Ook dit wordt bestraft met uitsluiting van de worp.

Deelnemers die onder invloed van alcohol zijn kunnen door de scheidsrechters ten allen tijde uit de wedstrijd verwijderd worden. 

De scheidsrechter heeft altijd het laatste woord en beslist.

Bij het wegvallen van een teamlid wordt de plaats ingenomen door de coach EN wordt dit gemeld aan de inschrijvingstafel!

Elk teamlid kan pas deelnemen aan een onderdeel als een polsband met nummer aanwezig is rond de pols.

Met dank voor de bereidwillige medewerking !